"Bữa cơm ngon hơn" giai đoạn 2

2/11/2014 2:15:40 PM
(Hoatdongtuthien News)Từ ngày 23 tháng 01 đến ngày 25 tháng 01 năm 2014, thành viên Ngôi Nhà Quảng Ngãi cùng Nhà trường và phụ huynh học sinh đã thực hiện công việc tuần 2 của Dự án "Bữa cơm ngon hơn" giai đoạn 2. 1- Mở rộng diện tích vườn rau + tăng cường cây xanh cải tạo đất.
2- Mở rộng diện tích sân đàn gà
3- Củng cố bờ rào + trồng xen cây mì làm bờ rào cho chuồng gà.