Diễn đàn Hoạt động từ thiện đi khảo sát tại tỉnh Bến Tre

7/11/2014 9:00:28 AM
Lãnh đạo Ngôi nhà Hồ Chí Minh và Ngôi nhà Bến Tre của Diễn đàn Hoạt động từ thiện đã có chương trình khảo sát thực tế hiệu quả tại tỉnh Bến Tre.

Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi