ETECH VIETNAM GROUP THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT DU LỊCH 2005

11/11/2015 5:48:29 PM
Sáng ngày 10/11, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005 và đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) tại thành phố Hà Nội.
Đến dự và chủ trì Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ cùng sự tham gia của các đại biểu đại diện cho Văn phòng Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Giáo dục đào tạo, các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và các đại biểu đến từ các doanh nghiệp, Sở VHTT&DL một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Etechvietnamgroup.1.jpg
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ chủ trì Hội nghị.

Luật Du lịch được Quốc hội thông qua trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Du lịch vào ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006. Sau 10 năm thực hiện, Luật Du lịch 2005 đã thực sự phát huy vai trò đối với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi tác động đến việc thực hiện Luật Du lịch. Ở trong nước, tác động từ những thay đổi trong quan hệ xã hội khi đất nước phát triển và hội nhập đã dẫn đến việc thực hiện Luật Du lịch 2005 gặp nhiều khó khăn khi xuất hiện những vấn đề chưa được quy định hoặc không còn phù hợp.

Hội nghị tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005 và đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu về nhiều vấn đề liên quan đến Luật Du lịch (sửa đổi) từ các đại biểu đến từ các doanh nghiệp, Sở VHTT&DL một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các ý kiến đã thể hiện một cách tương đối tập trung, đêu thống nhất quan điểm rằng chúng ta cần phải bổ sung các chương, điều hoặc là mục về du lịch bền vững, phát triển nguồn nhân lực, truyền thông, về quản lý chất lượng du lịch, về thống kê du lịch, về quản lý kinh doanh online, về thanh tra du lịch và quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. 

Etechvietnamgroup.2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến phát biểu về vấn đề tiêu chuẩn Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên, về việc Ký quỹ hay không Ký quỹ trong hoạt động kinh doanh lữ hành, về việc cần phải bình đẳng giữa hoạt động kinh doanh du lịch nội địa với kinh doanh lữ hành quốc tế, về tiêu chuẩn đối với hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế, về xử lý vấn đề ngoại ngữ hiếm, và việc hướng dẫn viên nước ngoài có được hoạt động hành nghề tại Việt Nam hay không. Có nhiều ý kiến đề cập đến các lĩnh vực như cần có các quy định, nội quy về khu tuyến điểm du lịch như thế nào để đảm bảo tính khả thi tránh tình trạng khi đã đưa vào đã đề cập đến trong luật du lịch nhưng khi thực hiện lại không triển khai được. 

Etechvietnamgroup.3.jpg
Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến.

Các ý kiến đều yêu cầu luật sửa đổi tới đây phải làm sao nâng cao được năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập của chúng ta, đề cao được vai trò của doanh nghiệp và tổ chức hiệp hội du lịch gắn liền với công tác quản lý và bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của khách du lịch. 

Etechvietnamgroup.4.jpg
Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn bế mạc hội nghị.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn khẳng định sẽ tiếp thu tổng hợp tất cả các ý kiến đánh giá để làm cơ sở cho việc sửa đổi Luật Du lịch một cách thiết thực, sát với thực tế phát triển của ngành du lịch, từ đó tháo gỡ những khó khăn để thúc đẩy hỗ trợ ngành du lịch phát triển tương xứng với vai trò của một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

ETECH VIETNAM GROUP

Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi