Jeong Yong-hwa của CN Blue ủng hộ gạo cho trẻ em Cam-pu-chia

7/15/2014 9:48:00 PM
Thành viên Jeong Yong-hwa của nhóm nhạc CN Blue và câu lạc bộ fan của anh là “DC Jeong Yong-hwa Gallery” đã chuyển 5 tấn gạo để giúp đỡ những trẻ em nghèo ở Campuchia.

Jeong Yong-hwa của CN Blue ủng hộ gạo cho trẻ em Cam-pu-chia
Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi