Lễ cầu siêu cho Thiên sứ Nhân Ái

7/11/2014 6:40:06 PM
Diễn đàn Hoạt động từ thiện và chùa Trấn Quốc, Hà Nội cầu siêu cho Thiên sứ Nhân Ái và đồng bào tử nạn trong trận lũ lịch sử của Miền Trung.Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi