"Mang âm nhạc đến Bệnh viện" - Tết trung thu 2012

7/11/2014 8:42:31 AM
Chương trình phối hợp giữa "Mang âm nhạc tới bệnh viện" của ca sĩ Thái Thùy Linh và Diễn dàn Hoạt động từ thiện.
Thực hiện bởi:
- Mang âm nhạc tới bênh viện - ca sĩ Thái Thùy Linh
- Diễn đàn Hoạt động Từ thiện - www.hoatdongtuthien.org
- Bệnh viện nhi Trung Ương.
Địa điểm tổ chức:
- Bệnh viện nhi Trung Ương
Chương trình đã đem đến niềm vui sống và vượt qua bệnh tật cho 1500 cháu bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.


Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi