Nhóm nhạc Pritz là đại sứ quảng bá chính thức cho tổ chức phúc lợi trẻ em quốc tế

9/26/2014 7:42:37 AM
Nhóm nhạc nữ Pritz được chọn là đại sứ quảng bá chính thức cho Tổ chức phúc lợi trẻ em quốc tế (ICC).

Nhóm nhạc Pritz là đại sứ quảng bá chính thức cho tổ chức phúc lợi trẻ em quốc tế
Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi