Thư ngỏ diễn đàn hoạt động từ thiện

7/22/2014 3:04:06 PM
Việc thành lập và hoạt động từ năm 2008 của diễn đàn hoạt động từ thiện là điều tất yêu. Nhằm kết nối và tạo điều cho các hội nhóm tình nguyện, phát triển các hoạt động tình nguyện, từ thiện nhân đạo rộng khắp trong và ngoài nước.

BLĐ DĐHĐTT
Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi